Polní den (Field Day) 2023 (OK1KKI)

Polní den (Field Day) 2023 (OK1KKI)
1. 7. – 2. 7. 2023

Začátek prázdnin, krásné počasí, slezina fajn party bláznivých lidí s radioamatérským fetišem a závislostí na vůni kalafuny. Polní den. Pavel (OK7PY) si užívá příjemného mezidobí před změnou zaměstnavatele. A tak se rozhodne, že pojede na naše VKV QTH vedle Zdešova (JN79NF) už v pátek. Nechce se ale vzdát krátkých vln a rituální SSB ligy, tak natáhne na strom drát, aby brzy ráno mohl závod společně s naším nejmladším členem Maxem (OK9MS) odjet. Podařilo se.

V sobotu se začíná kolem poledne pomalu slézat parta a začíná bojová akce stavby antén. Na dvoumetr klasická rozborka sborka dvojčat F9FT na RDM stožáru. Vzhledem k tomu, že nám dlouhodobě zlobí SPID RAK rotátor a po pár otočeních začne generovat pseudonáhodná azimutální čísla, tak jsme se rozhodli vyzkoušet magnetometr z výrobny 4O3A. Chvíle porady, kam a jak jej na ráhno připevnit. Zavést kroucenou dvoulinku ze senzoru do baráku. Připojit dráty k USB-RS485 převodníku a napájení. Spustit aplikaci na počítači. Moment pravdy. A ono to ukazuje co má. A přesně, bez uživatelské kalibrace! No hurá. Můžeme kotvit. Mezitím jedenáctiletý Max (OK9MS) válčí na dvoumetru v rámci Polního dne mládeže s výkonem 10 W. Po závodě je na něm tedy vidět, že QRO ho baví víc. 🙂

Jdeme na přípravu antén na 70 cm a 23 cm. Na 70 cm přivezl Pavel (OK7PY) svou home-made 18el. anténu typu LFA dle G0KSC. Na 23 cm jsme se rozhodli vyměnit 28el. hrabičky za 67el. hrábě. Pavel je ještě v pátek spolu s Martinem (OK3MS) dal dohromady. Zbylo pár šroubků, matiček a podložek, ale snad byly navíc. 🙂 Po připevnění antén na trubku přichází příprava kotev a jdeme nahoru. Na „lehkosti“ vztyčování trubky s anténami byly ty pětimetrové hrábě znát. Nikdo nepřišel k úhoně, přivázat kotvy, zasadit do rotátoru, připojit koax a jdeme měřit. PSV 1,1:1. Děkujeme. Všechno připraveno cca hodinu před začátkem závodu, tak je čas trochu zrelaxovat. Pár minut po dokončení příprav přijíždí auta s dalšími participanty. „Oni snad museli z dálky sledovat, až to doděláme!“ 🙂 Zdenek (OK1ZPB) přiváží soudek. Narážíme a vychutnáváme. Vzhledem k vydatnému horku a suchu raději elementem ohně přírodu nedráždíme. Na přivezené vuřty tedy letos nedojde.

Odbitím 16:00 CEST zasedáme k rádiím a začínáme zapisovat první spojení na všech třech pásmech. V pohodové atmosféře se postupně střídáme u rádií a kdo měl chuť, tak si na jednotlivých pásmech zavysílal dle libosti. Primární pásmo je pro nás stále dvoumetr. Sedmdesátka a třiadvacítka je vzhledem k absencím koncových zesilovačů a přítomnosti jedináčků spíše o Search and Pounce provozu a případné domlouvání skedů. Přesto se během závodu daří některá rychlá a zajímavá spojení na 23 cm s 10 W a 20 metry koaxu bez LNA – např. YU1LA a YP2DX. Delší hrábě jsou znát. Sedmdesátka tentokrát nikoho moc nebaví a raději se věnujeme 23 cm.

Pavel (OK7PY) mě hecuje, že udělal na dvoumetru prozatímní ODX DF0MU (632 km) spolu s IK4ZHH (630 km) a ať jdu taky něco ulovit. Dány běžně neděláme, tak jsem si počkal na letadlo a na druhý pokus jsem za asistence Maxe (OK9MS) udělal fonicky OZ1ALS (730 km). A mohl jsem tam zase pustit Pavla. V mezičase si sedl k dvoumetru také samostatně  Max (OK9MS) a bez ostychu na výzvu postupně odbavoval Italy a Němce. Bohužel jsem byl výjimečně odvolán YL během závodu domů, takže jsem se na Zdešov vrátil až další den dopoledne. Pavel mezitím samozřejmě několikrát 730 km překonal – YT7W (736 km), IZ1AZA (778 km), ON4KHG (814 km) a finálním ODX LZ2T (932 km). Já se vrhl udělat zase nějaká spojení na 70 cm a hlavně na 23 cm. Zdeněk (OK1AG) a Pavel (OK7PY) se střídají na dvoumetru. Konec závodu se blíží a lovíme poslední skedy. A jdeme balit. Během dvou hodin čistého času se nám podaří vše sbalit a uskladnit a můžeme vyrazit zpátky k domovům.

Polní den není jen o závodění, ale o spojení s přáteli, sdílení vášně a vytváření vzpomínek. Děkujeme všem, kdo byl součástí tohoto zážitku.

vy 73 de Michal OK1TRJ

Polní den 2023 - skupinová fotka

Polní den 2023 – skupinová fotka


English translation:

The start of the holidays, beautiful weather, the gathering of a fantastic group of quirky folks with a ham radio fetish and an addiction to the scent of rosin. Field Day. Pavel (OK7PY) is enjoying the brief period before he changes employers. So, he decides to head to our VHF QTH next to Zdešov (JN79NF) on Friday. But he doesn’t want to miss out on the HF bands and the ritual SSB league, so he strings a wire on a tree, planning to compete early in the morning alongside our youngest member, Max (OK9MS). Mission accomplished.

By midday on Saturday, the crew slowly begins to gather, and the epic task of setting up the antennas commences. For two meters, the classic disassembly and assembly of the F9FT twin set on an RDM mast. Given our chronic issues with the SPID RAK rotator – which starts generating random azimuth numbers after a few spins – we decided to try out the magnetometer from the 4O3A. After some discussion about where and how to attach it to the mast, we run a twisted pair from the sensor into the shack. Connect the wires to a USB-RS485 converter and power it up. Launch the app on the PC. Moment of truth. And it works flawlessly, even without user calibration! Hurrah. Meanwhile, eleven-year-old Max (OK9MS) is battling it out on two meters as part of the Youth Field Day with a power output of 10 W. After the contest, it’s clear that QRO mode amuses him more. 🙂

Next up, we set the antennas for 70 cm and 23 cm. For 70 cm, Pavel (OK7PY) brought his home-made 18-element LFA antenna based on G0KSC’s design. For 23 cm, we decide to swap the 28-element yagi for a 67-element one. Pavel and Martin (OK3MS) had assembled it on Friday. A few screws, nuts, and washers were left over, but we figured they were probably extras. 🙂 After mounting the antennas on the pole, we prepare the guylines and head up. The sheer „lightness“ of hoisting the pole with the antennas was noticeable, thanks to that five-meter yagi. With no injuries, we tie off the guylines, slot the setup into the rotator, connect the coax, and do the measurements. SWR 1.1:1. Thank you! Everything’s ready about an hour before the contest, so time to relax. Just minutes after we finish setting up, more participants arrive in their cars. „They must have been watching from afar, waiting for us to finish preparations!“ 🙂 Zdenek (OK1ZPB) brings a keg. We tap it and savor the contents. Given the intense heat and dryness, we decide not to tempt nature with open flames. So, no grilled sausages this year.

At 16:00 CEST, we sit down by the radios and start logging our first contacts on all three bands. In a relaxed atmosphere, we take turns at the radio, with anyone feeling like it taking the opportunity to operate on the band of their choice. Two meters remains our primary band. The 70 cm and 23 cm bands, given the lack of power amplifiers and the presence of solo antennas, are mostly about Search and Pounce operation and possible sked arrangements. Still, during the contest, we manage some fast and interesting contacts on 23 cm (with 10 W and 20 meters of coax without an LNA) – e.g., YU1LA and YP2DX. The longer yagis make a difference. No one’s too interested in the 70 cm band this time; we focus on 23 cm.

Pavel (OK7PY) teases me about his temporary ODX on two meters with DF0MU (632 km) and IK4ZHH (630 km) and urges me to go snag something too. We don’t usually make QSOs with Danish OMs, so I waited for a plane reflection, and on the second try, with Max (OK9MS) assisting, I managed a voice contact with OZ1ALS (730 km). Then Pavel could get back on the radio. In between, Max (OK9MS) took a solo turn at the two-meter band, confidently handling calls from Italians and Germans. Unfortunately, my YL unexpectedly called me home during the contest, so I only returned to Zdešov the next morning. In the meantime, Pavel had several times surpassed the 730 km mark – YT7W (736 km), IZ1AZA (778 km), ON4KHG (814 km), and the final ODX LZ2T (932 km). I then jumped in to make more contacts on 70 cm and mainly on 23 cm. Zdeněk OK1AG and Pavel OK7PY take turns on two meters. The contest’s end draws near, and we hunt for the last skeds. Then it’s time to pack up. Within two hours of focused effort, we manage to pack and store everything, ready to head back home.

Field Day isn’t just about competing; it’s about connecting with friends, sharing passions, and creating memories. Thanks to everyone who was part of it.

vy 73 de Michal OK1TRJ


REPORT:

Bands: 2 m, 70 cm and 23 cm
Power: 500 W (2 m) – 70 W (70 cm) – 10 W (23 cm)
QTH: Němcův kopec (Zdešov) – JN79NF (610 m ASL)
Operators: OK7PY, OK1TRJ, OK9MS, OK3MS, OK1AG, OK6IK
TRX: TS-2000 (2 m), IC-9700 (70 cm | 23 cm)
ANT: 2× GW4CQT or 2× F9FT (2 m) , 1× 18 el. LFA Yagi (70 cm) and 1× 67 el. Yagi (23 cm)


2 m
QSOs : 334 (46 CW, 288 PHONE)
DXCC: 18
Grids: 74
Average: 310 km / QSO
Declared score: 103717
ODX: LZ2T (KN13RD / 932 km)

2 m QSO Map (CW; PHONE):


70 cm
QSOs : 54 (2 CW, 52 PHONE)
DXCC: 8
Grids: 26
Average: 232 km / QSO
Declared score: 12563
ODX: IZ3NOC/5 (JN54QF / 626 km)

70 cm QSO Map (CW; PHONE):


23 cm
QSOs: 32 (19 CW, 13 PHONE)
DXCC: 8
Grids: 18
Average: 219 km / QSO
Declared score: 7017
ODX: YU1LA (KN04FR / 644 km)

23 cm QSO Map (CW; PHONE):


Youngsters‘ Field Day 2023 (Polní den mládeže 2023)

Band: 2 m
Power: 10 W
QTH: Němcův kopec (Zdešov) – JN79NF (610 m ASL)
Operator: OK9MS – Maxmilian (11 years old)
TRX: TS-2000 (2 m)
ANT: 2× GW4CQT

2 m
QSOs: 26 (PHONE)
DXCC: 8
Grids: 18
Average: 119 km / QSO
Declared score: 3075
ODX: OM3KUN (JN99JK / 267 km)

QSO Map:


Thanks all participants for QSOs. See you in next contest. 73!


Sources:
VUSC (OK1DIX) – https://www.ok2kkw.com/vusc4win_cz.htm
Log Analyzer 3.2 by DL4MFM – http://qsomap.adventureradio.de/

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *